EKOMEN Program

Egyszerűsített Komfortnövelő Energiafelhasználás műszaki, gazdasági jellemzői, feltételei

(A program nem helyettesíti az Új Széchenyi Terv Pályázati lehetőségeit, de Ózd városában elindítja a távhőfelhasználók energia racionalizálási szemléletének kialakítását.)

Célja:

Egy olyan szabályozható szekunder fogyasztói rendszer kiépítése, amely:

 • hőleadónként, lakásonként szabályozható (tetszőleges belső helyiséghőmérséklet),
 • magasabb komfortfokozatot biztosít,
 • ösztönöz a takarékosságra és további energiacsökkentő módozatokat von maga után,
 • csökkenti a fogyasztói rendszer veszteségeit,
 • igazságosabb költségmegosztást biztosít a tényleges fogyasztás alapján,
 • megszünteti a fogyasztók kiszolgáltatottságát.

A program megvalósításával elérhető megtakarítás:

A korszerű szabályozóeszközöket gyártó cégek és az azt alkalmazó hazai szolgáltatók, fogyasztók tapasztalatai alapján a várható fűtési megtakarítás a fűtési hődíj 15-20 %-a. A korszerűsített szekunder rendszer használatából adódó minden megtakarítás a felhasználót illeti. (Ózdon egy átlag lakás hőfelhasználása 48 GJ. 15 % hőmegtakarítás egy átlag lakásnak 29.232,- Ft bruttó összeget jelent évente.)

A program műszaki tartalma:

Kétcsöves és egycsöves átkötő szakaszos fűtési rendszerű lakóházaknál:

 • A fűtési rendszer teljes körű, valós állapotának felmérése.
 • A hőleadók és a meglévő felszállók megtartása mellett a radiátorszelepek cseréje korszerű, termosztátfejjel ellátott szelepekre (kivéve a fürdőszobai, fürdőkád elé beépített radiátorok szelepeit).
 • A radiátorokra fűtési költségmegosztók (elektromos) szerelése.

Egycsöves fűtési rendszerű lakóházaknál:

 • A fűtési rendszer teljes körű, valós állapotának felmérése.
 • A felszállók és radiátorkötések átalakítása átkötő szakasszá. A hőleadók megtartása mellett a radiátorszelepek cseréje korszerű, termosztátfejjel ellátott szelepekre (kivéve a fürdőszobai, fürdőkád elé beépített radiátorok szelepeit).
 • A radiátorokra fűtési költségmegosztók (elektromos) szerelése.

A programban való résztvétel feltételei, lebonyolítása:

A program során termosztatikus radiátorszelep és költségmegosztó együttes szerelése igényelhető.

A program megvalósításának feltétele az Ózdi Távhő Kft-nél beszerezhető PÁLYÁZAT és az annak mellékletét képező NYILATKOZAT szolgáltatóhoz való benyújtása.

 

EKOMEN Program  

A beruházás indításához a felhasználók teljes körű aláírása szükséges.

A PÁLYÁZAT benyújtásának időpontjában az érintett felhasználók részéről nagy összegű (6 havi, vagy annál nagyobb) szolgáltatási díjtartozás nem lehet.

Az átalakítás a fogyasztói közösség jelentkezésével indul. Folytatódik a tervezést előkészítő lakásonkénti felméréssel és tervezéssel.

A szerelés időtartama – egy épület hőmennyiségmérőhöz tartozó közösségenként – minimum 1 nap, maximum 5 nap. Több napig tartó munkavégzés esetén sem tart egy lakásban az átalakítás 1 napnál tovább.

A lakásokban nem alkalmazunk hegesztéses szerelési technológiát.

A szerelést követően lakásonként jegyzőkönyvben rögzítjük az átalakítás befejezését, az esetleges károkozást. Az átszerelés alatt okozott károkat helyreállítjuk, illetőleg teljes körűen megtérítjük.

Költségek:

 • Az Ózdi Távhő Kft. a program 2011. évi kezdéséhez 20 MFt-tal járul hozzá. (Ebből Kb. 250-300 lakás átalakítása valósulhat meg 2011-ben.)

(Ózd Város Önkormányzata mint tulajdonos a Kft. 2010. évi nyereségéből 20 MFt osztalékra tarthatna igényt. Az osztaléktól eltekint, ami így fedezetet nyújt a program elindításához.)

 • A lakóknak a beruházás indításához radiátoronként 2.500 Ft-ot kell fizetni.
 • A lakóknak a beruházás befejezését követően vállalni kell, hogy kétcsöves átalakítás esetén 50, egycsöves átalakítás esetén 65 hónapon keresztül havi 450,- Ft részletet fizetnek radiátoronként. (Átlag lakás esetében 4 radiátor/lakás) ez 21.900,- Ft/év, ami kevesebb mint a hődíj-megtakarítás.)
 • A közösségnek, társasháznak átalánydíjas karbantartási szerződést kell kötni a lakók tulajdonában lévő fűtési rendszerre. (A szekunder fűtési rendszerek karbantartási költségei nem magasabbak az átalakítás után, azonban nagyobb szakértelmet igényelnek.)

A szolgáltatás díja: bruttó 6,- Ft/m3/hó, (Átlag lakás esetében: 560,- Ft/hó),

ami magában foglalja:

 • a csurgások, csöpögések elhárítását, javítását,
 • a felszerelt termosztatikus szelepek karbantartását, javítását, szükség szerinti cseréjét,
 • a költségosztók kiértékelését,
 • a radiátorok szükség szerinti légtelenítését,
 • a radiátorlyukadás kijavítását, szerelési- és anyagköltségét,
 • a fűtési rendszer beszabályozását és újraszabályozását,
 • az épületben levő fűtési csőhálózat javítását.

Jelelentkezés:

EKOMEN Programmal kapcsolatos információt lehet kapni, illetve résztvételi szándékot lehet jelezni az Ózdi Távhő Kft Ózd, Zrínyi út 3. sz. alatti irodaházában személyesen, ügyfélszolgálati időben.

 

az EKOMEN Programra történő jelentkezés, illetve lebonyolítás menetéről

A lakóközösség valamennyi számlafizetőjének alá kell írni az ún. „NYILATKOZAT” nyomtatványt, amelyben kinyilatkoztatják, hogy

 • részt kívánnak venni az EKOMEN Programban,
 • elfogadják a műszaki-gazdasági feltételeket,
 • vállalják a részletfizetést,
 • vállalják az Átalánydíjas Karbantartási Szerződést,
 • megbízást adnak a közösség képviselőjének, hogy helyettük és nevükben EKOMEN Programmal kapcsolatosan a szolgáltatónál eljárjon, megkösse a szerződést, annak pontjaira nyilatkozhasson.

„NYILATKOZAT”-ot csak egyöntetű, 100 %-os jelentkezéssel tudjuk elfogadni. A számlafizetők nyilatkozatát külön lap(ok)on is elfogadjuk, amelyeken a nyilatkozat teljes szövege, a számlafizető aláírása és két tanú vagy közjegyző hitelesítése is szerepel.

A PÁLYÁZAT benyújtásának időpontjában az érintett fogyasztók részéről nagy összegű (6 havi, vagy annál nagyobb) szolgáltatási díjtartozás nem lehet.

1..A számlafizetők által aláírt nyilatkozat alapján a közösség megpályázhatja EKOMEN Program szerelését a PÁLYÁZAT c. nyomtatvány kitöltésével. A számlafizetők által aláírt „NYILATKOZAT” eredeti példányát a PÁLYÁZAT-hoz csatolni kell.

2..A leadott jelentkezés alapján a szolgáltató előzetes értesítés után elvégzi az épület fűtési rendszerének (radiátorok, csővezetékek, stb.) helyszíni felmérését, amely alapján megtervezi a fűtési rendszer EKOMEN Programos átalakítását.

3..Az EKOMEN Programos szerelés időpontjáról az épület lakói egy hónappal korábban értesítést kapnak. A lakó feladata a szerelés előtt a radiátorokat szabaddá tenni.

4. A szolgáltató elkészíti a részletfizetési megállapodásokat, ami tartalmazza, hogy a beépített eszközök a teljes összeg kifizetéséig az Ózdi Távhő Kft. tulajdonát képezik.

5. A szolgáltató a szerelést követően elkészíti az Átalánydíjas Karbantartási Szerződést, amelyet a megbízott képviselője ír alá.A szerelést követően, amennyiben a meglévő szerződés módosítása szükséges, a szolgáltató elkészíti a Hőenergia Szolgáltatási Szerződést, melyet átad a közösség által megbízott képviselőnek aláírásra.

Pályázat letöltése 

Adatvédelmi tájékoztató – EKOMEN Program

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.