SZÁMLAMAGYARÁZAT

Tisztelt Felhasználó! 
 A lakossági felhasználók és lakossági díjfizetők részére kiállított távhőszolgáltatási számlák formai és tartalmi elemeire vonatkozó előírásokról, az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezik. Jelen tájékoztatónkkal a számlaadatok értelmezésében kívánunk segítséget nyújtani: 

TÁVHŐ ÓZD


1.oldal: 
 • A társaságunkra vonatkozó adatokat követően ügyfélszolgálatunk elérhetőségeiről tájékoztatjuk felhasználóinkat.
 • A számla típusa: lehet részszámla vagy elszámoló számla.
 • Ezen oldalon szerepelnek a Felhasználóra/Díjfizetőre és a felhasználási helyre vonatkozó információk (a Felhasználó címe a számla postacíme).
 • Színes háttérrel kiemelve először is az elszámolási időszak, a fizetendő összeg és a fizetési határidő található.
 • A rezsidíj csökkentésről szóló információk a következő kiemelt mezőben szerepelnek: tárgyidőszakra vonatkozó, illetve 2013. január 1-je óta összes megtakarítás. Amennyiben víziközmű szolgáltatást is tartalmaz a szerződés, a víziközmű szolgáltatásból származó tárgyidőszakra vonatkozó, és 2013. július 1-je óta összes megtakarítás.
 • Csekkes fizetés esetén csekkablak következik, átutalásos számla esetén a befizető adatai láthatók.


2.oldal: 
 • A távhőszolgáltatásra vonatkozó tájékoztatást tartalmazza számlánk második oldala.


3-4.oldal: 
 • A számlával és fizetéssel kapcsolatos további információk találhatók.
 • A Vevő, Díjfizető, Felhasználó azonosító adatai után a számla száma és a fizetési mód látható.
 • A számlarészletezőben a számlán szereplő szolgáltatásoknak és azok díjainak időszakonkénti részletezése szerepel (alapdíjak, hődíjak, illetve fűtési célú, vízfelmelegítési célú és víziközmű szolgáltatási díjak).
 • A használati melegvíz szolgáltatás tekintetében általában két havonta, telefonon történő óraállás diktálás illetve Üzletszabályzatban rögzítettek szerinti “becslés” alapján történik elszámolás. A fűtési szolgáltatásra vonatkozóan lehetséges havi elszámolás, illetve fűtési-idényvégi elszámolás.
 • A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenleg a számla kibocsátáskori állapotnak megfelelő (társaságunk által a hó végi befizetések átfutási idejét is figyelembe vevő) nyilvántartott adatot mutatja, azonban nem tartalmazza a tárgyi/aktuális számla értékét.