BEMUTATKOZÁS

Az Ózdi Távhő Kft. bemutatása…

Ózdon 1966-67-ben az Ózdi Kohászati Üzemek hulladék hőjének felhasználásával, a gyár közelében épült lakóövezetben indult a távhőszolgáltatás. A ’70-es években a panellakások építésével a távhőszolgáltatás folyamatosan fejlődött, először a városközpontban, majd később Bolyok térségében is.  A hulladék hő felhasználása és egyéb gazdasági lehetőségek biztosították a távhőszolgáltatás alacsony díjainak megállapítását. A kohászat termelésének csökkenése miatt a ’90-es években bizonytalanná vált a város távhőszolgáltatása, ezért a hőigény biztosítása érdekében – különböző időpon-tokban – 10 db 4,6 MW teljesítményű forróvíz-kazán került telepítésre. Ebben az időszakban a városi rendszerben lévő primer víz keringtetése és nyomástartása a felszámolás alatt lévő Ózdi Kohászati Üzemek irányítása alatt volt. A hő betáplálás és a keringtetés egységének biztosítása érdekében az akkor már önállóvá vált Ózdi Távhő Vállalat megvásárolta az Ózdi Kohászati Üzemektől a rendszer keringtetéséhez és nyomástartásához szükséges egységeket. Így a távhőszolgáltatás 1994-ben egy „kézbe” került, viszont a konténerkazánok üzemeltetése nem volt üzembiztos, bizonytalanná tette a város távhőellátását. Ennek feloldására az Ózdi Önkormányzat céltámogatási kérelmet nyújtott be, melyet az Országgyűlés 1993-ban elfogadott. A beruházás 1994-ben kezdődött el és 1996. januárjában fejeződött be. Az új fűtőerőmű mintegy 680 M Ft-ba került, melyben 3 db 10 MW teljesítményű forróvíz-kazán, 2 db Ganz Motor Kft. által gyártott 1,75 MW villamos és 2,8 MW hőteljesítményű gázmotor létesült, amit a rendszer önálló működtetéséhez szükséges egyéb berendezések egészítenek ki. Az új fűtőerőmű 1996. januárjában kapcsolódott a város távhőrendszerébe. A város hőigényének biztosítása érdekében az előbb említett 10 db konténerkazán közül 4 db a távhőrendszerben maradt. A gázmotorok és a kazánok üzemeltetésének, valamint a fűtőerőmű működtetésének a kezdeti időszakban jelentkező problémáit sikerült kiküszöbölni, így a város hőigényének biztosítása megoldódott.

A Borsodtávhő megszűnésekor az Ózdi Önkormányzat vállalataként működő távhőszolgátató cége nagyon rossz műszaki és egyéb feltételekkel rendelkezett. A hőközpontok közül 3 db volt átalakítva változó tömegáramúra, melyek közül egyben volt lemezes hőcserélő és DDC  szabályozó beépítve. A dolgozók munkakörülményei kritikán aluliak voltak, a munkavégzéshez szükséges, előírásoknak megfelelő öltöző-fürdő helyiségekkel, műhelyekkel, gépekkel a cég nem rendelkezett. Az üzemzavar elhárításokhoz és a városi távhőrendszeren végzett munkákhoz a műszaki és az egyéb feltételek nem voltak biztosítva. A cégadminisztrációs részleg elhelyezése, munkavégzési feltétele kritikán aluli volt. A dolgozók bére az ózdi átlagkeresetet sem érte el. A cég minimális beruházást tudott megvalósítani, mivel készpénz fedezettel nem rendelkezett.

Az 1992-ben önállóvá vált Ózdi Távhő Vállalat a fenti körülményeket örökölte és innen indult el. A fejlődés, az 1996-ban az önkormányzattól apportként kapott fűtőerőművel Korlátolt Felelősségű Társasággá történt átalakulással kezdődött. Az Ózdi Kft. alapítója és 100%-os tulajdonosa Ózd Város Önkormányzata.

Afolyamatosan végzett beruházások során 2000-re a hőközpontok 60%-át változó tömegáramúvá alakítottuk át, 2011. évre a hőközpontok 98%-a felújításra került. A hőközponti rekonstrukciós munkálatok során, helyben kifejlesztett hőközponti kapcsolású korszerű berendezések kerültek beszerelésre (lemezes hőcserélővel, DDC szabályozóval).

Az épületenkénti hőmennyiségmérés kialakítását folyamatosan végeztük, melyet 2005. év folyamán fejeztünk be. Ezzel megbízható, reális képet adunk felhasználóink számára az elfogyasztott hőmennyiségről.

Az ózdi távhővezeték hálózat hossza több mint 40 kilométer. A folyamatos karbantartások, nagyjavítások során feltárt lyukadásokat, meghibásodásokat előírásszerűen javítottuk, korszerű vezetékekkel cseréltük a hibás szakaszokat. Jövőbeni terveink között szerepel a mintegy 520m-en szabadon szerelt légvezeték földbehelyezése, mely beruházás pénzügyi feltételeinek megteremtése (KEOP pályázat, önrész,stb) egyik legfontosabb feladatunk.

Az Ózdi Távhő Kft. központi telephelyének kialakítása 1998-ban, az irodaház megvásárlásával kezdődött. Egységes koncepció első lépéseként az irodaház felújítása történt 2000-ben, majd a távhőszolgáltatást biztosító üzemi telephely, raktár, garázsok, öltöző-fürdő korszerűsítése valósult meg. Az Ózdi Távhő Kft. telephelyének felújítását 2002. évben fejeztük be, így a dolgozóink kulturált – az előírásoknak megfelelő – körülmények között végezhetik feladatukat. Ügyfélszolgálatunk kialakítására 2011-ben került sor, melynek nyitva tartása és helyiségének kialakítása elősegíti a felhasználók és a távhőszolgáltató közötti kulturált kapcsolattartást.

A Fűtőerőmű telephelyén 2 db saját gázmotoron kívül, 2006. évtől az Ózdi Erőmű Kft. – mint a SINERGY Kft. 100 %-os tulajdonú projekttársasága – tulajdonában lévő, további 2 db gázmotor üzemeltetését kezdte meg cégünkkel. Társaságunk az Ózdi Erőmű Kft-től vásárolt hővel, a város távhőszolgáltatásának kiszámítható, és biztonságos üzemeltetését segíti elő.

Társaságunk jelenleg 5.550 lakossági – ebből 3.300 meleg vízzel ellátott –, 176 közüzemi és egyéb, 222 kisközületi felhasználó távhőszolgáltatással történő ellátását végzi. Több mint 18 000 felhasználóval van kapcsolatban, ami a város lakosságának 30-35%-át teszi ki. Folyamatosan törekszik új felhasználók távhőszolgáltatásra történő rácsatlakoztatására. A társaság gazdasági és pénzügyi helyzete stabil, bevételeiből önnállóan gazdálkodik, önkormányzati és egyéb támogatásra nem szorul, hitelállománya nincs. Saját vagyona folyamatosan növekszik. A tulajdonos számára igény szerint osztalékfizetést teljesít. A dolgozók átlagos létszáma 70 fő.

A fentiekből kitűnik, hogy a távhőszolgáltatók közül a közép kategóriájú cég, mint amilyen az Ózdi Távhő Kft. is – az önkormányzat mint tulajdonos segítségével – ésszerű műszaki és egyéb fejlesztésekkel, takarékos gazdálkodással olyan gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki helyzetet tud kialakítani, mely a tulajdonos, a cég és a felhasználók érdekeit is figyelembe veszi; olyan önálló gazdálkodást tud folytatni, mellyel a cég fejlődését folyamatosan tudja biztosítani.